PHOTO: Nhà báo Vương Xuân Nguyên

Nhà báo Vương Xuân Nguyên (Nghệ danh Quyết Tuấn) sinh ngày 07/05/1980 tại Hà Nội với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và phát triển cộng đồng. Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của Nhà báo Vương Xuân Nguyên: