Viện Kinh tế, Văn hoá và Nghệ thuật: Đồng hành phát huy những giá trị văn hóa trong phát triển sản phẩm OCOP

Đăng bởi Vương Xuân Nguyên

07/07/2024 06:18

Luật Thủ đô mới được Quốc hội thông qua đã có nhiều nội dung thúc đẩy bảo tồn và phát triển làng nghề, phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát triển công nghiệp văn hoá và thu hút du lịch.

Thành phố Hà Nội đang tập trung cụ thể hoá những quy định trên thành các chương trình, đề án, kế hoạch để Luật đi vào thực tiễn, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia nhằm thúc đẩy các làng nghề phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Nắm bắt được những yêu cầu thực tiễn đó, vừa qua, một số nhà hoạt động văn hoá, nghệ thuật và kinh tế tâm huyết của Thủ đô đã thành lập Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật với phương châm hoạt động “Thượng tôn luật pháp - Kết nối tiền năng - Gia tăng giá trị - Phát triển bền vững những giá trị làng nghề góp phần phát triển nông thôn hiện đại đáng sống gắn với thúc đẩy công nghiệp văn hoá và thu hút du lịch”.

img-8566-1720261445.jpeg

Chương trình Nghệ thuật "Sơn Tây miền danh thắng" do Viện Kinh tế, Văn hoá và Nghệ thuật thực hiện tối ngày 05/07/2024 tại TX Sơn Tây

Theo đó, Viện sẽ tích cực đồng hành với các cơ quan trong việc tổ chức các Lễ hội, sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản an toàn gắn với phát huy văn hoá bản địa các vùng miền; Tư vấn giúp các chủ thể sản xuất kinh doanh đổi mới mẫu mã bao bì sản phẩm, khai thác những giá trị văn hóa bản địa kết tinh trong sản phẩm, đẩy mạnh truyền thông lan tỏa những thông điệp văn hoá trong mỗi sản phẩm góp phần xây dựng thương hiệu, cải thiện năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt…

c1-1720262145.jpg

Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật cùng cộng đồng với chiến dịch thay ảnh đại diện trên các nền tảng MXH hướng về Lễ hội Sen 2024 https://khunghinh.net/p/419ed261e49f75e6

Hiện nay, Viện đang tích cực phối hợp, đồng hành với các cơ quan tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội 2024, Festival Sinh Vật Cảnh Hà Nội lần thứ nhất, Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội và nhiều hoạt động lễ hội kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Vương Xuân Nguyên
Bạn đang đọc bài viết "Viện Kinh tế, Văn hoá và Nghệ thuật: Đồng hành phát huy những giá trị văn hóa trong phát triển sản phẩm OCOP" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0836.196.146hoặc gửi về địa chỉ email (taichinhtieudung.mxh@gmail.com).